HOTEL POLONIA

ul. Grottgera 16, 35-005 Rzeszów

Naprzeciw dworca PKP i PKS

REZERWACJA HOTELU ONLINE

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszego formularza rezerwacji online, w którym mogą Państwo dokonać rezerwacji. 

Rezerwacja

PROSIMY O POTWIERDZENIE REZERWACJI ZŁOŻONEJ PRZEZ FORMULARZ W DNIU PRZYJAZDU DO GODZ. 15:00. NIEPOTWIERDZONE REZERWACJE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ANULOWANE.

Rezerwacji mogą Państwo dokonać również kontaktując się z Recepcją Hotelu pod nr tel: 17 852-03-12 lub drogą elektroniczną 
e-mail: rezerwacje@hotel-polonia.com
 Po przesłaniu rezerwacji nasz pracownik skontaktuje się z Państwem poprzez e-mail w celu potwierdzenia zlecenia i zakończenia rezerwacji.

***

WARUNKI REZERWACJI

 • Hotel POLONIA przyjmuje rezerwacje dokonane: telefonicznie, elektronicznie 
  (e-mail), osobiście, on-line na stronie www.hotel-polonia.com.
 • Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą hotelu.
 • Aby dokonać rezerwacji niezbędne jest podanie: imienia i nazwiska osoby rezerwującej, terminu pobytu, ilości pokoi, nr telefonu oraz e-mail.
 • Jeśli hotel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany e-mail ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez hotel rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 • Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w hotelu jest wpłacenie zadatku (min 30% wartości rezerwacji) na rachunek hotelu w wyznaczonym terminie.
 • W przypadku braku zadatku na koncie hotelu do wyznaczonego terminu - rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 • Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym hotelu lub data wpływu gotówki do kasy hotelu. Potwierdzeniem trzymania wpłaty jest faktura VAT.
 • Od daty wpływu zadatku na konto hotelu rezerwacja staje się wiążącym zamówieniem dla obu stron i ma status rezerwacji gwarantowanej**.
 • Pozostałą kwotę za pobyt, klient wpłaca na konto bankowe przed przyjazdem lub najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji - przed rozpoczęciem pobytu.
 • Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji - wygasa w dniu wyjazdu klienta z hotelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

       * Rezerwacja wstępna-niegwarantowana - to rezerwacja, którą hotel będzie utrzymywał nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego klienta, zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto hotelu.

     ** Rezerwacja gwarantowana - usługi zamówione i zadatkowane przez klienta będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. W przypadku niedojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej - zachowa wpłacony zadatek.

WARUNKI ANULACJI 

 • Anulowania rezerwacji klient może dokonać w każdym czasie, zachowując formę pisemną.
 • Anulowanie rezerwacji przez klienta po wpłacie zadatku, rezerwacji gwarantowanej:
  -w niektórych przypadkach, hotel może zatrzymać wpłacony zadatek lub zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu. Hotel zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać hotelu na straty, a postulat klienta zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże hotelu.
 • W przypadku skrócenia pobytu przez klienta, hotel nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 • Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.

Serdecznie zapraszamy!